Carme Junyent, <i>in memoriam</i>

Carme Junyent, in memoriam

Els impulsors d’aquest portal, Òmnium Ciutat Vella i GLiDi, lamentem profundament la mort de la lingüista Carme Junyent. Les seves ensenyances han inspirat l’activitat que es desenvolupa als centres de Ciutat Vella a través de «Fets de llengües». Aquest mateix…