Què fa el gos?

Els gossos lladren i tots ho fan igual. Però com fem l’onomatopeia del lladruc? Cada llengua representa aquest so d’una manera diferent (informació extreta d’un fil d’X): català: bub-bub castellà:…

1 comentari