Les meves llengües

  • Shane Hazel
  • |
  • Escola Pia Sant Antoni
  • |
  • 2021-2022
tagal

 Hi, ako si Hazel, 14 years old ako at dito ako ipinanganak sa Barcelona, ​​​​pero ang mga magulang ko ay taga Pilipinas. Ang aking tagalog ay hindi kasing fluid ng aking mga magulang ngunit ako ay natututo ng kaunti dahil sila ay nagsasalita ng Tagalog sa bahay. Dahil ang tagalog ay may halong English, nakakaintindi ako ng English, ang problema ay hindi ako fluid magsalita. Ang aking first language ay ang Espanyol mula noong ako ay ipinanganak sa Espanya. Pati na rin ang Catalan, habang ginagawa ko ito at sinasalita ito sa school, na nakatulong ng malaki sa akin.


Hola sóc la Hazel, tinc 14 anys i vaig néixer aquí, Barcelona, però els meus pares són de Filipines. El meu tagal no és molt fluid com els dels meus pares però vaig aprenent a poca poc ja que el tagal el parlen molt a casa. Com el tagal es barreja amb l’anglès entenc bé l’anglès, el problema és que no el parlo fluidament. Principalment la meva primera llengua és el castellà ja que vaig néixer aquí. També el català, ja que el practico i el parlo a l’escola, que m’ha ajudat molt.