Sa meva abuela

  • Francina Ventayol Sánchez
  • |
  • Escola Sant Felip Neri
  • |
  • 2020-2021
català

Sa meva abuela va néixer a Valverde del Camino (Huelva) i va arribat a Mallorca amb 14 anys per buscar feina amb sa seva famili (amb es seus pares i seus germans). Com estaven a s’època de sa postguerra, a Andalusia se passava fam i varen anar cap a Mallorca perquè molts coneguts seus s’havien anat cap a s’illa i lis deien que allà hi havia feina. 

Quan varen arribar no varen ser benvinguts perquè en aquella època, Mallorca havia poca gent de fora i els que arribaven lis deien forasters i es forasters no estaven ben vistos. Tot i es dificultat varen trobar feine en una empresa de sabates, perquè com a Valverde del Camino, la seva indústria era es calçat. Ja anaven amb experiència de sabates. 

Llavors sa meva abuela amb 16 anys va començar a fer feina a Lotusse i allà va conèixer es meu abuelo, que va néixer a Mazarrón (Murcia). Ell amb 3 anys va marxar cap a Mallorca i es pot dir que era més mallorquí que murcià.

Quan sa meva abuela va conèixer es meu abuelo ella tenia 16 anys i ell 33 anys, se’n portaven 17. Però a pesar de la diferència de l’edat es van enamorar i casar. I anys després va néixer la meva madrina i la meva mamà.

Anys més tard quan sa meva mamà tenia 27 anys, va a Barcelona per anar a un concert amb ses amigues i passejant per Barcelona va coincidir amb es qui seria es meu papà. I sa mamà se’n va anar cap a Mallorca i xerrant amb es meu papà a distància, se’n van adonar que es varen enamorar. I amb 30 anys sa meva mamà va decidir d’anar-se’n a viure a Barcelona amb es meu papà.

I es 2006 ma varen tenir a jo, que es sa persona que ara mateix està escrivint.