Em dic Xinhui

  • Xinhui Chen
  • |
  • Escola Pia Sant Antoni
  • |
  • 2022-2023
xinès

我叫欣慧,今年十五岁,我出生在巴塞罗那,因为我的父母来这里找工作和结婚,虽然我出生在巴塞罗那,但我的国籍来自中国而且我的家人也是中国人。

在家里我会说多种语言,和弟弟说西班牙语和中文,和父母爷爷奶奶说中文,有时还会说一点青田话。

我从小中文就很流利,因为我从小就用中文说话,后来我三岁的时候我开始上学我就学到了加泰罗尼亚语和西班牙语,我上小学一年级的时候我开始学英语,慢慢的这三种语言我都说的挺流利了,当然中文也是。

我的父母想让我除了会说中文,他们也想让我学习写字和阅读,所以他们从我六岁起就给我报了星期六中文课,直到现在我还在继续上这些课。

现在, 在 ESO 的三年级,为了练习英语,我报名了一个名为 IDIOMARUM 的中心,在那里我可以更好地练习英语。

最后,通过我学习的所有这些语言,我觉得用中文说话我会感到更舒适,因为它是我的母语。

 

Em dic Xinhui, aquest any en faré quinze, vaig néixer a Barcelona perquè els meus pares van venir aquí per buscar feina i també pel matrimoni, encara que vaig néixer a Barcelona la meva nacionalitat és de Xina i tota la meva família és xinesa.

A casa meva parlo bastants idiomes, amb el germà parlo castellà i xinès, amb el pares i els avis parlo xinès i a vegades una mica de Qingtianhua, el dialecte que es parla a Qingtian.

Des de petita, domino el xinès perquè em parlaven en xinès des de petita, després als tres anys vaig començar l’escola i vaig aprendre el català i el castellà, quan vaig començar primer vaig començar amb l’anglès, poc a poc vaig començar a dominar d’aquestes tres llengües a part del xinès.

Els pares com volen que jo a part de saber parlar el xinès, també aprengui a escriure i llegir doncs així em van apuntar a unes classes de xinès els diumenges des de quan vaig tenir sis anys fins ara encara estic continuant aquestes classes.

Ara, a tercer de l’ESO, per poder practicar l’anglès, em van apuntar en un centre anomenat IDIOMARUM que allà puc practicar millor el meu anglès.

Finalment, amb tots aquests idiomes que vaig aprendre, em sento més còmode parlant amb el xinès ja que és la meva llengua materna.