El meu passat

  • Shakibul Hussin
  • |
  • INS Milà i Fontanals
  • |
  • 2022-2023
bengalí

আমার নাম শাকি বলু হ োসে ল। আমার জন্মস্তান বাংলাদে শে র সি লে ট বি ভাগ। আমি ছ োট োকাল ত োকে ই অনে ক সাধারণ একটি ছে লে । আমি ছ োট োবে লায় আমার দাদার সাথে বে ড়াতে ভালবাসতাম।

আমার বয়স যখন ছয় বছর ছি ল তখন আমি প্রথম বারে র মত বি দালয় যাই। বি দালয়ে যাওয়ার কি ছুদি নে র মধ্যে আমি অনকে র সাথে বন্ধুত্ব করে নি য়ে ছি লাম, পাথমি ক বি দ্যালয়ে আমার দি নগ োল ো অনে ক অনন্দ করে কাঠিয়ে ছি ।

আমি ২০১৮ সালে আমার প্রাথমি ক বি দ্যালয় শে ষ করি । এর পরে আমি বাংলদে শে ষষ্ঠ শ্রে ণি পর্যন্ত পরাশ োনা করি ।আর তার পরে আমি স্পে নে চলে আসি । তখন তে কে আমি স্পে নে বসবাস করি ।

El meu nom és Shakibul Hussin, vaig néixer a Bangladesh, concretament a Sylhet. Des de petit he sigut amable i simpàtic, quan era petit m’agradava passejar amb el meu avi. 

Quan tenia 6 anys va ser la meva primera vegada quan vaig anar a l’escola. Després d’anar a l’escola, a poc a poc vaig anar fent amics. La primària em va anar molt bé, i també quan la vaig acabar, doncs vaig sortir amb molts amics.

L’any 2018, després d’acabar primària, em vaig apuntar en una altra escola que seria (high school), vaig estar un any allí, i després vaig venir a Espanya. I ara estic vivint a Catalunya.