Kurupí

Sapy'ánte mitakuña terã kuñatai ojejuhu ramo kurupí ndive tuichaiterei oñemondyi ohechávo. Karia'y karape hete rague ha ipire havarapáva ndaipori kuña oñanise'yva ohechávo kuimba'e vaiete.